01 Wprowadzenie do programowania w Scratchu | Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu

Darmowy kurs programowania dla dzieci w Scratchu

Po tym jak już wiemy co to jest programowanie oraz jak zacząć się uczyć programować, możemy przejść do właściwej aplikacji Scratch. Zapoznamy się dzięki dzisiejszemu artykułowi ze Scratchem, rozstawem okien w aplikacji, sposobem użycia oraz wreszcie zaprogramujemy pierwszy program.

Czym jest Scratch

Scratch to darmowa aplikacja, która za pomocą kolorowych bloczków imituje komendy używane przez programistów. Nauka przez to staje się bardzo prosta i intuicyjna oraz przebiega znacznie szybciej. Scratch nie wymaga instalacji żadnych niestandardowych programów, ani konfiguracji środowiska. Scratch jest świetnym rozwiązaniem dla dzieci, które mogą uczyć się programować w scenerii przypominającej bajkę. Nie oznacza to, że jest on dedykowany tylko i wyłącznie dla dzieci, ponieważ korzyści z nauki programowania w Scratchu mogą czerpać nie tylko dzieci.

Wejście do aplikacji Scratch

Główna strona aplikacji Scratch jest dostępna pod adresem internetowy https://scratch.mit.edu. Przejście do podstrony, w której będziemy uczyć się programować można wykonać klikając przycisk z napisem wypróbuj, umieszczam jego wygląd poniżej.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu

Można oczywiście wejść bezpośrednio używając następującego linku https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted.

Układ okienek w aplikacji

Po wejściu do aplikacji ukazuje się nam poniższe okno.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu - główne okno
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – główne okno

Przeanalizujmy jego wszystkie elementy oraz funkcjonalności jakie pełnią. Zaczynając od samej góry. Widoczny jest tam pasek menu, w którym możemy między innymi zapisać projekt, zaimportować projekt (obie funkcjonalności znajdują się w zakładce Plik), edytować obszar roboczy (zakładka Edytuj), uzyskać dodatkowe wskazówki (zakładka Wskazówki), czy stworzyć własne konto (nie jest to konieczne) lub zalogować się do już istniejącego (zakładka Join Scratch oraz Zaloguj się po prawej stronie paska menu).

Darmowy kurs programowania dla dzieci - pasek menu
Darmowy kurs programowania dla dzieci – pasek menu

Okno, w którym znajduje się postać pomarańczowego kotka jest naszym oknem wynikowym. To w nim będziemy obserwować rezultat, który otrzymamy podczas tego darmowego kursu programowania dla dzieci w Scratchu. Przykładowym rezultatem może być przesunięcie postaci kotka (nadajmy mu imię Czarek), o 10 kroków w przód. Następuje to zwykle po wykonaniu odpowiednich kroków i kliknięciu zielonej flagi w górnej części okna.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu - okno wynikowe
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – okno wynikowe

Kolejnym oknem jest okno duszków. Duszki to postacie, które wykonują jakieś zadania zdefiniowane przez akcje. Wynik tych akcji widoczny jest w poprzednim oknie, nazwanym przez nas oknem wynikowym. W tej części możemy dodawać własne postacie. Istnieje możliwość także wczytania już gotowych duszków, które zostały przygotowane przez autorów aplikacji.

Omawiana sekcja pozwala także na edytowanie widocznego tła. Tło jest to element, który znajduje się za postaciami. Widoczne jest na przykład na poprzednim obrazku, jest ono domyślnie białe. Tak samo jak w przypadku duszków istnieje możliwość stworzenia własnego, lub wczytania zdefiniowanego przez autorów tła. Oba zbiory predefiniowanych postaci, czy też duszków są bardzo obszerne.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu - okno postaci
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – okno postaci

W środkowej części ekranu znajduje się jedno z ważniejszych okienek. Przechowywane są w nim bloczki, za pomocą których będziemy programować aplikacje. Podzielone są one na 10 tematycznych kategorii: Ruch, Wygląd, Dźwięk itd. Kategoriom przypisane są dla ułatwienia kolory oraz kształty, nie ma to większego znaczenia, ale ułatwia ich rozróżnienie. Na każdym bloczku znajduje się komenda, która ma związek z tym, za co bloczek jest odpowiedzialny. Na przykład bloczek przesuń o 10 kroków, jak łatwo się domyślić przesuwa postać o 10 kroków na przód. Na tym przykładowych bloczku o nazwie przesuń o 10 kroków, umieszczone jest także białe pole, w którym to możemy edytować wartość. Daje nam to możliwość przesunięcia postaci nie o 10 kroków ale np. o 29 lub każdą inną wartość, włącznie z wartością ujemną, na przykład -30.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu - skrypty
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – skrypty

Po prawej stronie opisywanego wcześniej okienka znajduje się tak zwany obszar roboczy. Jest to miejsce, w którym programujemy. Wykonuje się to poprzez umieszczanie w nim opisywanych wcześniej bloczków ze zdefiniowanym komendami. Jak to zrobić? Wystarczy przeciągnąć jakikolwiek bloczek z okienka skrypty na obszar roboczy i na nim kliknąć. Wyciągane bloczki są przypisywane do aktualnej postaci, w naszym przypadku jest to postać pomarańczowego kotka. Wyciągnij na przykład komendę przesuń o 10 kroków i kliknij na nią lewym przyciskiem myszy. Zauważysz, że kotek Czarek przesuwa się o 10 kroków na przód.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu - obszar roboczy
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – obszar roboczy

Po prawej części obszaru roboczego znajduje się okno wskazówek. Zawarte są w nim wskazówki od twórców aplikacji.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu - wskazówki
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – wskazówki

 

Powyższe okno jest już ostatnim elementem głównego okna aplikacji. Po takim krótkim wstępie jesteśmy już gotowi, aby zacząć uczyć się programować. Zapraszam do obejrzenia rozszerzonej wersji kursu programowania dla dzieci w Scratchu.

Artykuł jest częścią serii darmowego kursu programowania dla dzieci w Scratchu.

Dodaj komentarz