09 Czujniki | Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży

Darmowy kurs programowania dla dzieci w Scratchu

W kolejnym wpisie z serii „darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu” zajmiemy się bloczkami z zakładki czujniki.

Czujniki

Bloczki z zakładki czujniki umożliwiają wykrywania pewnych stanów w aplikacji i pobierania danych charakterystycznych dla programu. Dzięki bloczkom z tej sekcji można wykonać inne instrukcje np. kiedy kliknięto przycisk myszki, kiedy duszek dotyka wskaźnika muszki lub krawędzi aplikacji itp. Można również odczytać parametry aplikacji np. pozycje wskaźnika myszy, głośność mikrofonu,  użyć funkcji stoper itp.

Zerknijmy na listę dostępnych bloczków w zakładce czujniki i omówmy je jeden po drugim.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży – czujniki
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży – czujniki

Zobaczmy za co odpowiedzialne są poszczególne elementy z zakładki czujniki:

 • dotyka wskaźnik myszy/krawędź – bloczek używany w instrukcji warunkowej jeżeli, instrukcja jeżeli wykona się tylko wtedy, kiedy duszek dotknie wskaźnika myszy lub krawędzi obszaru roboczego,
 • dotyka koloru x – bloczek używany w instrukcji warunkowej jeżeli, instrukcja jeżeli wykona się tylko wtedy kiedy duszek dotknie koloru x,
 • kolor x dotyka y – bloczek używany w instrukcji warunkowej jeżeli, instrukcja jeżeli wykona się tylko wtedy kiedy jak sama nazwa wskazuje kolory się nałożą,
 • zapytaj „Jak się nazywasz?” i czekaj – instrukcja pozwala zadać pytanie użytkownikowi i pobrać wartość,
 • odpowiedź – odpowiedź na powyższe pytanie przechowuje bloczek odpowiedź,
 • kiedy klawisz spacja naciśnięty – bloczek używany w instrukcji warunkowej jeżeli, instrukcja jeżeli wykona się tylko wtedy, kiedy wybrany klawisz będzie wciśnięty,
 • kliknięto myszką – bloczek używany w instrukcji warunkowej jeżeli, instrukcja jeżeli wykona się tylko wtedy, kiedy myszka będzie kliknięta,
 • x myszy – zwraca współrzędną poziomą wskaźnika myszy,
 • y myszy – zwraca współrzędną pionową wskaźnika myszy,
 • ustaw tryb przeciągania na z przeciąganiem – zezwala na przeciąganie duszka wskaźnikiem myszy w trybie pełnoekranowym,
 • głośność – zwraca siłę dźwięku odbieranego przez mikrofon,
 • stoper – zwraca wartość czasu,
 • resetuj stoper – resetuje powyższą wartość,
 • indeks tła z scena – zwraca informacje na temat obecnego tła,
 • obecny rok – zwraca obecny rok,
 • dni od 2000 – zwraca liczbę dni, która upłynęła od roku 2000,
 • nazwa użytkownika – zwraca nazwę obecnie zalogowanego użytkownika.

Użycie czujników

Przebrnęliśmy przez obszerną listę bloczków dostępnych w zakładce czujniki. Kolejnym krokiem tego darmowego kursu programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu, powinien być przykład ich użycia.

Rozpocznijmy od zresetowania stopera, po czym w pętli zawsze przesuwajmy duszka o 10 kroków naprzód. Poniżej instrukcji przesuń o 10 kroków, wstawmy instrukcję warunkową z warunkiem: dotyka krawędzi, a w niej instrukcję obracająca duszka o 180 stopni i przesuwającą duszka o 10 kroków. Kolejną instrukcją niech będzie instrukcja warunkowa sprawdzająca czy upłynęło 10 sekund od rozpoczęcia programu, jeżeli tak to niech duszek powie „Upłynęło 10 sekund” oraz niech zatrzyma się wykonywanie programu, w przeciwnym wypadku niech mówi cześć.

Aplikację odzwierciedlającą instrukcje zamieszczam na poniższym obrazku.

Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – czujniki rezultat
Darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu – czujniki rezultat

Przetestujmy program klikając zieloną flagę.

Dzięki kolejnemu artykułowi z serii „darmowy kurs programowania dla dzieci i młodzieży w Scratchu”, dowiedzieliśmy się w jaki sposób używać komend z kategorii czujniki, . Zachęcam do samodzielnego eksperymentowania. Zniecierpliwieni do rozpoczęcia następnej lekcji programowana w Scratchu?

Dodaj komentarz